Kjeveortopedisk avdeling hos Kongsberg Tannlegesenter!

Vi er veldig stolte over å presentere vår kjeveortopediske avdeling! Her har vi samlet er team med bred og lang erfaring. Amir og Lillian har til sammen 20 års erfaring innen feltet! Amir er utdannet tannlege og kjeveortoped. Han er i fra Storbritannia og har tidligere jobbet i London. Lillian har sin tannpleier utdanning i fra Oslo og har vært knyttet til oss i en årrekke! Vi tilstreber korte ventelister og samarbeider tverrfaglig med klinikkens øvrige spesialister!

Noen fakta og tanker om kjeveortopedi!

Skoletannlegen holder øye med barnas tannstilling og gir beskjed til hjemmet når utviklingen ikke går som den skal. Vanligvis vil tannlegen anbefale at du oppsøker en spesialist i tannregulering for å få en vurdering, hvis de ser avvik!

Reguleringstannlegen uttaler seg om bittfeilen bør behandles eller ikke, og forteller hvorfor, men det er foresatte som har ansvar for barnet, og som tar den endelige avgjørelsen.

Kjeveortopedisk behandling gir bedre funksjon og utseende, og risikoen for senere skader på tyggeapparatet blir mindre. Behandlingen vil derfor bidra til bedre tannhelse i fremtiden. Dessuten blir pasienten ofte mer fornøyd med utseendet etter behandlingen. Ulempene er først og fremst at dette koster og er tidkrevende. Det kan også være litt ubehag ifm behandlingen. Den som har tannregulering må også være ekstra påpasselig med sitt renhold. Når en samlet vurdering tilsier at fordelene er større enn ulempene, er det grunn til å sette i gang med behandling.

Funksjon er noe kjeveortopeder er spesielt opptatt av. Med funksjon mener kjeveortopeden at munnen fungerer bedre til å utføre de oppgavene den har. Det gjelder selvsagt ved tygging, der noen bittfeil gir problemer slik som når tennene i over og underkjeven ikke møtes. Men munnen har også andre oppgaver. Den er viktig i kommunikasjon mellom mennesker. Blant annet kan talefeil opprettholdes ved enkelte tannstillingsfeil.

Utstående tenner og overbitt gir økt sjanse for traume mot tenner. Dette gjelder spesielt for barn, der tennene blir store og dominerende i forhold til resten av avsiktet. Man kan få overbelastning av tenner, kjeveledd og muskler ved visse bittavvik. Når tenner ikke kommer frem der de skal, fordi de er galt plassert i kjeven, kan dette gi store problemer.

Spør vi mennesker om de er misfornøyd med tannstillingen sin, er det enkelte typer bitt feil som gjør at de ofte svarer bekreftende. Det gjelder ofte store overbitt og skjeve bitt. Feil i tannstillingen skaper også misnøye. Det kan være utstående tenner, store mellomrom mellom tennene eller at en tann står utenpå de andre. Slike ting kan føre til mobbing hos barn og komplekser hos mange voksne. Hva den enkelte godtar av avvik hos seg selv, varierer likevel en god del. Det kan derfor ikke lages faste regler for hva som vi skal behandle. Slike avgjørelser må tas for hver enkelt individ etter individuell vurdering.

Første konsultasjon

Ved det første besøket hos oss blir det gjort en klinisk vurdering i tillegg til at vi ofte tar oversiktsrøntgenbilder som viser tenner, røtter, tannanlegg og kjeveben.
Det blir stilt en diagnose av bittavviket og vi snakker om eventuelt tidspunkt for behandling, type apparatur, behandlingstid og kostnader. Pasientens tanker om egen tannstilling og bitt er også et viktig tema.
Hos de pasienter hvor det er et ønske og et behov for behandling blir det satt opp en ny time for å samle mer informasjon i form av flere røntgenbilder, avtrykk av tennene til gipsmodeller samt fotos av tenner og ansikt. Dette bruker vi til å legge en behandlingsplan som presenteres for pasienten ved neste besøk.
Dersom det er for tidlig å starte med behandling kan vi avtale ny innkalling.
Pasienter under 18 år må ha med foresatt på den første konsultasjonen

Det er nødvendig at en foresatt er med på den første konsultasjonen fordi det blir gitt mye informasjon. Det kan dreie seg om ulike behandlingsmetoder, praktiske opplysninger, refusjon fra HELFO og betalingsavtaler.
Husk henvisning!
Hilsen
Amir og Lillian

Refusjon ved kjeveortopedisk behandling

20-års grense

For å få støtte fra NAV til tannregulering må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det året pasienten fyller 20 år.

Hvor mye støtte får man ved kjeveortopedisk behandling?

Størrelsen på støtten varierer fra 40% til 100% av behandlingskostnadene, det er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er. De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i 3 grupper:
• Gr. A: 100% refusjon
• Gr. B: 75% refusjon
• Gr. C: 40 % refusjon

Søskenmoderasjon ved kjeveortopedi.

Dersom flere søsken trenger regulering, får man fra og med barn nummer to mer trygderefusjon: I Gr. B økes refusjonen fra 75% til 90%, i Gr. C fra 40% til 60%.

Utregning av refusjonen

NAV/Helfo regner ut refusjonen til pasient på grunnlag av offentlige takster for tannbehandling fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet.

Støtte fra NAV/Helfo til voksne

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

• Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både kjeveortopedi og kjevekirurgi
• Manglende tannanlegg er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller med broer / implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling
• Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling (NAV/Helfo har en oversikt over slike sykdommer)
• Pasienter med traume, som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning
• Pasienter med marginal periodontitt (tannkjøttssykdom)

Direkte oppgjør til tannlegen

NAV/Helfo utbetaler trygderefusjonen direkte til oss. Du betaler kun din egenandelen til oss.