Bleking av tenner

I forkant av tannbleking må tennene undersøkes grundig av tannlege/ tannpleier. Pasienten bør ikke ha behandlingsbehov i verken tenner eller tannkjøtt ved oppstart av bleking. Bleking bør også unngås ved uttalte syreskader på tennene. Det foreligger per i dag, ikke god nok klinisk dokumentasjon på effekten av bleking på gravide, ammende, diabetikere og hjertesyke. Vi anbefaler derfor ikke bleking for pasienter som faller inn i en av disse kategoriene. Vi gjør heller ikke blekebehandling på personer under 18 år, uten foresattes samtykke.

De beste bleke kandidatene, har naturlige tenner som har gulnet eller er misfarget pga alder, røyking eller andre ytre faktorer.

Vi tilbyr hjemmebleking. Etter undersøkelsen, tar vi et avtrykk av tennene dine. Dette bruker vi til å fremstille en individuell tilpasset form, en blekeskinne. Hjemmeblekingen kan gjøres på to måter. Enten sover du med skinnen om natten, eller du bruker skinnen 1-2 timer på dagtid.

Blekemiddelet appliseres i skinnen, som plasseres over tennene.

De fleste vil etter 10-12 dager med bleking, se hvordan fargen blir. Hos noen vil blekingen gå litt raskere (5- 7 dager). En sjelden gang er det nødvendig å bleke over lengre tid (opptil flere uker), for å få ønsket resultat. Men bleking over flere uker bør følges nøye av tannlege/tannpleier.

Effekten vil ofte ha gått noe tilbake etter 1- 2 år. Da kan blekingen gjentas. Blekeskinnen har du fra før, så du trenger bare kjøpe ekstra blekemiddel.

Vi anser hjemmebleking som ufarlig. Dette gjelder også svelging av blekemiddelet, ettersom det er svært små mengder blekemiddel og lave konsentrasjoner som brukes.

Kongsberg Tannlegesenter tilbyr pr i dag ikke såkalt ”lysbleking”. Vi ønsker å være tilbakeholden med denne blekemetoden, inntil det foreligger uavhengig klinisk dokumentasjon av effekt og risiko.

Vi benytter kun seriøse og anerkjente blekeprodukter fra Opalescense og Daywhite.