Rotfylling

Hvordan foregår rotbehandlingen?
Rotbehandlingen innebærer at tannlegen fjerner årsaken til skaden, f.eks karies, om det er mulig. Deretter tas pulpa bort og rotkanalene fylles igjen. Det vanligste fyllingsmaterialet er guttaperka, et gummilignende materiale som klistres fast i kanalen. Til slutt fremstilles en fylling eller en krone som erstatning for den skadde tannkronen.

Det kan i blant ta litt tid å utføre en rotbehandling. I blant er rotkanalene trange og bøyde, noe som kan gjøre arbeidet litt vanskeligere. Det viktige er at kanalene er ordentlig rengjort før de rotfylles.

Behandlingen utføres som oftest med vanlig lokalbedøvelse og er smertefri. Om pulpa er død behøves det som regel ingen bedøvelse. Det finnes altså ingen grunn til å være urolig for at det skal gjøre vondt.

Pulpit
Pulpitt innebærer at det er en betennelse i pulpa. Betennelsen skaper et trykk i pulpa som oppleves som smerte. En betent pulpa kan tilhele, men ikke alltid.

I blant kan det være vanskelig å bedømme om pulpitten kommer til å tilhele eller ikke. En bedømmelse av hvilken behandling som er passende gjøres fra tilfelle til tilfelle basert på symptomer.

Finnes det en åpenbar skade, f.eks et kariesangrep, fjerner tannlegen årsaken og fyller igjen hullet. Deretter avventer man. Om smertene ikke forsvinner kan det innebære at pulpa må fjernes og tannen rotbehandles.

Forsvinner derimot symptomene kan det bety at pulpitten har tilhelt og tannen kan betraktes som frisk igjen. Vær oppmerksom på at symptomfrihet også kan innebære at pulpa har dødd. Derfor er det viktig at vi regelmessig kontrollerer tannen bl.a med røntgen.

En rotbehandling av en tann med pulpitt kan ofte utføres på 1-3 besøk. Å reparere tannen med en fylling eller krone tar ytterligere 1-2 besøk. Uansett hvilken behandling tannen får er oppfølging alltid viktig. Det skjer ofte i forbindelse med de vanlige kontrollbesøkene.

Rotbehandling er smertefritt. Er pulpa død behøves i blant ikke engang bedøvelse. Det er ikke uvanlig med litt ubehag som f.eks lett verking, etter en påbegynt rotbehandling. Vanligvis lindres dette effektivt med vanlige smertestillende tabletter.


Kariesangrepet irriterer nerven i tannen.

Apikal periodontitt
Når pulpa dør forsvinner overtrykket som finnes inne i pulparommet. Risikoen for at bakterier infiserer den døde pulpaen er da stor. Om pulpa infiseres må pulpa fjernes for å få tannen fri fra infeksjon. Om dette ikke gjøres kan bakterier ta seg ned via rotkanalene og ut mot kjevebenet. Med tiden kan det innebære en nedbrytning av benet utenfor roten, såkalt apikal periodontitt.

Behandlingen mot infeksjonen innebærer at tannlegen renser rent inne i tannen med små spesialfiler. En gummiduk rundt tannen gjør at tannlegen kan arbeide under ekstra rene forhold.

Røntgen er et godt hjelpemiddel i forbindelse med rotbehandling. Det er en måte å kontrollere at alle rotkanaler er renset. Vanligvis legger vi inn et bakteridrepende innlegg som hjelper til med å bekjempe bakteriene.

Om infeksjonen er komplisert gjentas behandlingen en eller flere ganger, evnt henviser vi til spesialist.

Når tannen antas å være bakteriefri tettes rotkanalene og en krone eller fylling bygger til slutt opp den skadde tannkronen.


Bakteriene irriterer kjevebenet.

Sluttbehandling
En rotfylt tann mangler ofte store deler av kronen. En ny krone er ofte den beste behandlingen. Etter en rotbehandling kan man få litt verking som vanligvis kan lindres med vanlige smertestillende tabletter. Eventuell verking pleier å forsvinne i løpet av noen dager.

Om symptomene vedvarer etter at tannen er rotfylt venter vi som regel med å fremnstille en krone eller fylling. Vi pleier da å observere for å se om symptomene avtar. Av og til er det nødvendig med ytterligere behandling. Tannen har en provisorisk tett fylling eller krone mens vi venter på at tannen skal bli symptomfri.

Prognose
Vitenskapelige undersøkelser viser at velykkethetsgraden av rotbehandlinger først og fremst avhenger av hvilken type skade det var og hvem som har utført behandlingen.

Kvaliteten på en tidligere rotbehadnling avhenger av hvor rent tannlegen har lykkes å rense i rotkanalene og hvor tett rotfyllingen er. Fyllingen eller kronen over tannen spiller også en stor rolle for resultatet.

En rotfylt tann med en infeksjon kan som regel gjøres om om dette er nødvendig. Prognosen blir da noe dårligere sammenlignet med en tann som ikke tidligere har blitt rotbehandlet.

En tidligere rotfylt tann som har en infeksjon ved rotspissen kan også behandles kirurgisk. Dette gjør man f.eks om det sitter en lang stift i rotkanalen. Ved en slik operasjon kan den rotfylte tannen tettes fra rotspissen.