Vi blir veldig glad hvis henvisningen inneholder:

– Kontaktinformasjon til henviser og pasienten
– Generell anamnese
– Kopi/utskrift av helseskjema og medisinliste
– Lokal anamnese
– Kopi av dokumentasjon og røntgen for refusjonsberettiget behandling
– Relevante røntgenbilder

Sendes per post til:
Kongsberg Tannlegesenter
Nymoens Torg 6-8
3611 Kongsberg

Vi tar imot henvisninger for:

Oral kirurgi:
– Visdomstann og kompliserte tanntrekkinger
– Implantatbehandling (Straumann og Nobel Biocare)
– Oral medisin

Implantatprotetikk med HELFO refusjon

Rotfyllinger

Radiologi:
– Panaramarøntgen (OPG)
– Cone Beam Computer Tomografi (CBCT)

Invisalign

Etter behandlingen:

Etter at behandlingen er avsluttet hos oss, sender vi en epikrise i retur med informasjon om behandlingen vi har utført. Vi forutsetter at henvisende tannlege følger opp videre etter behandlingen med mindre noe annet er avtalt.