For henvisere

Vi blir veldig glad hvis henvisningen inneholder:

 • Kontaktinformasjon til henviser og pasienten
 • Generell anamnese
 • Kopi/utskrift av helseskjema og medisinliste
 • Lokal anamnese
 • Kopi av dokumentasjon og røntgen for refusjonsberettiget behandling
 • Relevante røntgenbilder

Sendes per post til:

Kongsberg Tannlegesenter
Nymoens Torg 6-8
3611 Kongsberg

Vi tar imot henvisninger for:

Oral kirurgi:

 • Visdomstann og kompliserte tanntrekkinger
 • Implantatbehandling (Straumann og Nobel Biocare)
 • Oral medisin

Implantatprotetikk med HELFO refusjon

Radiologi:

 • Panaramarøntgen (OPG)
 • Cone Beam Computer Tomografi (CBCT)

Invisalign

Etter behandlingen:

Etter at behandlingen er avsluttet hos oss, sender vi en epikrise i retur med informasjon om behandlingen vi har utført. Vi forutsetter at henvisende tannlege følger opp videre etter behandlingen med mindre noe annet er avtalt.

Vi tar også imot henvisninger til endospesialist.