Krone/bro behandling

Kroner
En krone er en kunstig oppbygd tann som festes til tannen eller et tannimplantat. Man bruker som regel krone dersom man må fjerne en stor fylling, det har utviklet seg et stort hull, eller pasienten har knekt en tann.

Vi bruker fortrinnsvis helkeramiske kroner som blir limt fast til tannen. Disse kronene kan lages svært tynne, og man sparer tannes eget vev. Dette gir et svært naturlig resultat.

Dersom skaden på tannen går et stykke under tannkjøttkanten, er det ikke alltid mulig å bruke denne metoden. Da bruker vi kroner med en innerkappe av zirkonoksid eller metall.

Fremgangsmåten for fremstilling av krone, er stort sett lik, uansett valg av kronetype. Tannen slipes til, det taes et avtrykk av tannen som sendes tanntekniker for fremstilling av en individuelt tilpasset krone. En midlertidig løsning settes på tannen i den perioden (10-14 dager) man venter på den endelige kronen fra tanntekniker.


Før:frakturer og karies.


Etter: Helkeramiske kroner på de ødelagte tennene.

Broer
En bro kan erstatte manglende tenner, men forutsetter at man har noen sterke tenner igjen i munnen. De manglende tennene erstattes med kunstige tenner, som festes til sterke tenner. Dersom man ikke har nok egne tenner må man sette inn implantater for å kunne feste en bro.

En bro både ser og føles naturlig ut. Men for at broen skal holde seg fin er det viktig at man er nøye med renhold av tennene, og at tannlege eller tannpleier regelmessig kontrollerer broen.

Fremstilling av bro er i grove trekk lik fremstilling av krone, men her slipes gjerne flere tenner til, slik at det tar noen lenger tid i tannlegestolen. Fremstillingstiden hos tanntekniker er i de fleste tilfeller den samme.