Skader


Skader

I blant inntreffer tannskader. Det vanligste er at fortennene skades. Om du ser at en eller flere tenner har flyttet på seg eller har blitt mørkere bør du kontakte tannlege.

Ved en akuttundersøkelse tar tannlegen ofte røntgen og bedømmer tannens posisjon og tannkjøttets utseende.

Meld fra om eventuelle skader til ditt forsikringsselskap eller trygdekontor. Tannskader kan medføre senere komplikasjoner og det er viktig at dette tas hensyn til slik at en senere eventuell behandling i voksen alder også kan dekkes av forsikring eller trygd. Vanligvis følges skader opp i flere år etter at de har oppstått.

Om skaden er omfattende bør du tenke på følgende:

 

  • En melketann som er slått ut skal ikke settes tilbake
  • En mistet ren permanent tann kan man i blant sette tilbake – snakk om mulig med tannlege først.
  • Stopp eventuell blødning, vask ansikt og munn med vanlig vann.
  • Om en tann eller tannbit har løsnet, legg den i melk eller den skaddes eget spytt.
  • Spytt i en plastkopp og legg biten i denne
  • Om en permanent tann løsner og fortsatt er i munnen er det viktig å raskt komme til tannlege – helst i løpet av en time.
  • Kontakt omgående tannlege eller sykehus for å få hjelp
  • Kontakt forsikringsselskap eller trygdekontor etter akuttbesøket hos tannlegen.

 

Gratis tannbehandling
I Norge er tannpleien gratis for barn og ungdom frem til de fyller 19 år. Det gis også støtte til tannregulering. Hvor mye støtte som gis avhenger av hvor stor bittfeilen er. Det er den offentlige tannhelsetjenesten som har ansvaret for å kalle inn og se etter barn og ungdoms tenner. Om man velger å gå til privat tannlege med sitt barn vil det offentlige ikke dekke denne behandlingen.

Hvor ofte barnet kalles inn til kontroll vurderes individuelt. Det er viktig med et nært samarbeid mellom tannhelsetjenesten og foreldre. Det er viktig å forebygge slik at barnet unngår skader i tennene. Tannhelsepersonellet er utdannet i å forebygge sykdommer i tennene og kan gi mye informasjon om hvordan du kan ta vare på ditt barns tenner.